Particuliere verkoop: Open

Acaena hybride 'Blue Haze'
Stekelnootjes

Stekelnootjes gedijen goed in iedere tuingrond. De vruchtjes zijn zeer decoratief. Aan te bevelen als bodem-bedekker en als begroeiing tussen stenen en tegels op niet te droge plaatsen.

Eigenschappen

Categorie
Aantal m2
9
Bloeitijd
07
06
Bloemkleur
bruin
Grondsoort
kalkrijk
humeus/normaal
Grondwater
normaal
Hoogte
0.00 m-0.10 m
Licht
zon
half schaduw
Winterbeeld
afstervend maar blijvend
€ 1,80